Іміджелогія - мистецтво пообатись людям. заняття для дітей 16+ та дорослих на яких знайомимос з технологіями особистої чарівності